Berichten

De meerjarencampagne ‘Bos voor Iedereen’, waarmee het  Belgische Natuurpunt ecologisch waardevolle bossen wil aanleggen in heel Vlaanderen, verloopt zeer succesvol. Er staan momenteel al 200.000 bomen op de teller. Dankzij sponsoring van bedrijven en particulieren kunnen gronden aangekocht worden om bossen aan te leggen. Niet zomaar bossen, maar toegankelijke natuurbossen.

2011 is het Internationaal Jaar van de Bossen en naar aanleiding hiervan startte Natuurpunt haar Campagne ‘Bos voor iedereen’ met als doel nieuwe ecologisch waardevolle bossen aan te leggen in Vlaanderen. Hiervoor was uiteraard geld nodig. Als start gaf Natuurpunt 100.000 bomen cadeau uit eigen middelen. Dit aantal werd op nauwelijks 5 maanden verdubbeld met sponsoring van bedrijven (60.000 bomen) en particulieren (40.000 bomen).

Verschillende plantlocaties
De bomen zullen vanaf het najaar van 2011 geplant worden in 3 provincies op minstens 5 verschillende plantlocaties. Er werden reeds gronden aangekocht en er wordt verder gezocht naar nieuwe boslocaties.

 

Dag van de Natuur
De eerste grote plantevenementen gaan door tijdens de Dag van de Natuur, op zondag 20 november, in Ninove en Sint-Katelijne-Waver.

In Ninove zal in het nieuwe bos een speelzone aangelegd worden waar kinderen en jongeren naar hartenlust kunnen ravotten. In Sint-Katelijne-Waver worden de relicten van het voormalige Waverwoud hersteld.

Campagne ‘Bos voor Iedereen’
Natuurpunt wil echter nog meer hoogkwalitatief bos verwezenlijken in Vlaanderen. Zo gaan ze op zoek naar de ideale locaties om een bos aan te leggen. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het toekomstige bos, leggen ze de nadruk op bossen in de buurt van steden en gemeentes. Tijdens de campagne streeft Natuurpunt naar multifunctionele bossen met voldoende ruimte voor zachte recreatie. Stadsbossen in combinatie met een speelzone of een geboortebosje behoren tot de mogelijkheden.

Meer info »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het voorjaar is aangebroken en mensen trekken weer massaal naar buiten om te genieten van het groen in en om de bebouwde omgeving. Helaas zien veel gemeenten zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting)  vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient.

Brochure en poster
Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad. Deze brochure en poster worden op 30 maart overhandigd aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Vier nieuwsbrieven
In 2011 verschijnen daarnaast vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs, interviews en praktische voorbeelden uit de praktijk.

Burger informeren
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers op de hoogte gebracht van de waarde van het groen in hun leefomgeving. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht.

Groen Loont is een samenwerkingsverband

 

Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen en het openbaar groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient.

Brochure
Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in het boek Groen Loont. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.
Downloaden Boek Groen Loont »

Poster (wanneer u met de muis over een cijfer gaat, verschijnt de economische waarde).
Downloaden Poster Groen Loont »