Bomen cadeau voor de stad Haar­lem

Bureau Hosper — land­schaps­ar­chi­tec­tuur en ste­de­bouw — heeft onlangs, als ope­ning van het jaar 2011, de stad Haar­lem 25 popu­lie­ren cadeau gege­ven. Door het bureau wer­den de bomen geplant op het ter­rein Oost­poort nabij het trein­sta­ti­on van Haar­lem Spaarn­wou­de. Een gue­r­il­la gar­de­ning actie van het Hosper lands­ca­pe repair team. Over­al in het land zijn dit […]

Deel­ge­meen­te Hoog­vliet krijgt bomen cadeau van Rot­ter­dam

In het kader van de Rot­ter­dam­se Stijl schenkt de gemeen­te Rot­ter­dam tach­tig bomen aan de deel­ge­meen­te Hoog­vliet. De bomen zul­len voor­na­me­lijk wor­den geplaatst aan de noor­de­lij­ke kant van de Ave­ling. Dit gebied is dit jaar aan­ge­we­zen als pro­ject van de Rot­ter­dam­se Stijl. Maar ook aan de zui­de­lij­ke kant van de Ave­ling komen nieu­we bomen. Deze […]