Groen­ste Brui­loft van Neder­land in groen­ste stad vol­trok­ken

Op maan­dag 21 juni gaven Kim Schaap — Lie­vaart en Robin Schaap uit Schie­dam elkaar het jawoord tij­dens de Groen­ste Brui­loft van Neder­land. Op Valen­tijns­dag kwa­men zij als win­naar van de Vlaar­ding­se trouw­weds­tijd uit de bus. Vlaar­din­gen is de Groen­ste Stad van Neder­land en de jaar­lijk­se trouw­wed­strijd stond daar­om dit jaar in het teken van […]

Groen­ste Stad van Neder­land orga­ni­seert Groen­ste Brui­loft van Neder­land

Onder het mot­to ‘Voor elkaar gezwicht? Vlaar­din­gen geeft het groe­ne licht!’ orga­ni­seert de gemeen­te Vlaar­din­gen een groe­ne trouw­wed­strijd onder Neder­land­se paren. De bur­ge­mees­ter van Vlaar­din­gen nodigt elk stel dat elkaar lief heeft én van de natuur houdt uit om mee te din­gen naar de Groen­ste Brui­loft van Neder­land. Vlaar­din­gen is door de stich­ting Enten­te Flo­ra­le […]