Berichten

Op 5 oktober zal de voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman de Groene Stad Award overhandigen op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal hij de beurs officieel openen.

Foto: Rene van den BurgHet doel van De Groene Stad Award is dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten.Plant Publicity Holland en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland. De nominaties worden binnenkort bekendgemaakt. Meer over De Groene Stad Award »

 

 

Hoofdthema Groene Stad
Net zoals afgelopen jaar en het volgend jaar is het hoofdthema van de Zundertse vakbeurs ‘De Groene Stad’. Hierbij staan de belangrijke functies die het levend groen heeft op economisch en maatschappelijk gebied centraal.

Subthema Park en Voortuin
Als subthema is gekozen voor ‘Park & Voortuin’. Dit wijst enerzijds op de belangrijke functie van het groen in de recreatie en van het belang van goed aangelegde en verzorgde tuinen.De voortuin is mede gezichtsbepalend voor het beeld van de straat en wijk. De deelnemers wordt gevraagd om in hun stad op dit thema in te haken. Ook GrootGroenPlus zelf zal op diverse plekken in de beurs ook aandacht aan het thema besteden.

Aanmelden GrootGroenPlus
De internationale vakbeurs GrootGroenPlus vindt plaats van 5 t/m 7 oktober in Zundert. Aanmelden voor deze beurs kan via de voorregistratie »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Tijdens de Nationale Boomfeestdag die gisteren plaatsvond, plantte voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman, de eerste boom in een nog te bouwen villawijk. Het unieke aan dit project in Zwolle is dat er eerst bomen worden geplant. Rood (bouwwereld) zoekt het groen op.

Het thema van de Boomfeestdag 2010 is dan ook  ‘Bomen maken onze Buurt’ .De organisatie, die geïnspireerd is door de Groene Stad-gedachte, vraagt met dit thema aandacht voor het groen in de stedelijke omgeving.

Brinkman plantte samen met kinderen en met de voorzitter van de Boomfeestdag Onno Hoes, burgemeester Henk Jan Meijer en waarnemend Commissaris van de Koningin in Overijssel Theo Rietkerk dé Boom van de Buurt-2010.

Goud tijdens Entente Florale
De Boomfeestdag werd in Zwolle gevierd, omdat deze stad onder meer goud won in de nationale en internationale groencompetitie van Entente Florale.

250.000 bomen landelijk geplant
Aan de Boomfeestdag 2010 deden landelijk ruim 400 gemeenten mee met ruim 115.000 kinderen. De kinderen planten zeker 250.000 bomen, vergelijkbaar met 40 voetbalvelden bos. Er doen dit jaar een record aantal kinderen mee, volgens de Stichting veroorzaakt door de media-aandacht rondom de klimaattop van Kopenhagen en de klimaatproblematiek en daardoor meer aandacht op de scholen voor natuur en klimaat. De Boomfeestdag is het grootste natuurevenement van ons land.

RTL Boulevard
Televisieprogramma RTL Boulevard besteedde gisteren in haar uitzending aandacht aan de Boomfeestdag, bekijk hier het item » (na de reclame start het filmpje).

Foto’s

Pinus sylvestris wordt rechtgetrokken om geplant te kunnen worden


Jos Mouwen plantte namens de Nederlandse boomkwekerijsector een boom


Sipke Jan Bousema en Helga van Leur verzorgden de presentatie van het programma


Kinderen en volwassen luisteren aandachtig naar een toespraak


Voordat de bomen geplant werden, trokken deze steltlopers de aandacht met hun prachtige voorstelling


Voorzitter van de Boomfeestdag Onno Hoes staat met de schep paraat om te gaan planten