Box­meer haalt Boom­plant­dag bin­nen

De gemeen­te Box­meer is op 21 maart 2012 gast­ge­meen­te voor de jubi­le­um­vie­ring van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag. In 2012 bestaat de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 55 jaar en heeft als toe­pas­se­lijk the­ma ‘Bomen (be)Leven’ geko­zen. De gemeen­te Box­meer neemt al meer dan 30 jaar deel aan de gemeen­te­lij­ke vie­ring van de jaar­lijk­se Boom­feest­dag en zag nu haar kans […]

Boom­plant­dag en zwerf­vuilac­tie in Scher­pen­zeel

Ook dit jaar orga­ni­seert de gemeen­te Scher­pen­zeel een boom­plant­dag. Op dins­dag 16 maart gaan 130 leer­lin­gen van basis­scho­len in Scher­pen­zeel samen met wet­hou­der De Rid­der bomen plan­ten op het open­ba­re trap­veld op de hoek Eiken­laan / Wil­lae­r­laan. De ver­schil­len­de soor­ten die geplant wor­den, zijn onder ande­re de vel­des­doorn, de zwar­te els, de haag­beuk, de gewo­ne […]