De boom van het jaar 2015 is de Mag­no­lia kobus !

‘Een wel­ko­me exoot’, dat was dit jaar het the­ma van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van de Boom van het Jaar. De LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men is ini­ti­a­tor en orga­ni­sa­tor van de ver­kie­zing. Het was de eer­ste keer dat de Boom van het Jaar op een nieu­we manier werd geko­zen, name­lijk tij­dens de Boom­kwe­kers­dag op […]

Erme­lo krijgt wal­no­ten­boom van boom­kwe­ker

Kwe­ke­rij De Smal­le­kamp uit Nun­speet heeft de gemeen­te Erme­lo een wal­no­ten­boom geschon­ken. De boom is geschon­ken van­we­ge de deel­na­me van Erme­lo aan de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Het the­ma van de Enten­te Flo­ra­le 2011 is groen en gezond­heid. De wal­no­ten­boom staat ook voor groen en gezond­heid. De wal­no­ten­boom is samen met leer­lin­gen van De Goe­de […]

Boom­kwe­ker Huver­ba ont­wik­kelt ‘groen label’ voor bomen

Om hove­niers en aan­­leg- en onder­houds­be­drij­ven te advi­se­ren over de afvang­ca­pa­ci­teit van bomen en plan­ten ont­wik­kelt boom­kwe­ke­rij Huver­ba uit Opheus­den een ‘groen label’. Huver­ba heeft de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Research Cen­tre gevraagd om de belang­rijk­ste ken­mer­ken van de afvang­ca­pa­ci­teit van bomen en plan­ten op een rij te zet­ten en een inschat­ting te maken van deze […]