50-jarig Jubi­le­um Boom­feest­dag

Woens­dag 21 maart heeft de Boom­feest­dag haar 50-jarig bestaan gevierd. Op deze dag zijn in bij­na alle gemeen­ten door kin­de­ren van de basis­school bomen geplant. Daar­naast werd er een Kids-for-Trees-Song­­­fes­­­ti­­val gehou­den en een musi­cal opge­voerd. Sinds de oprich­ting in 1957 zijn er op de Boom­feest­dag ruim 10 mil­joen bomen en strui­ken geplant. Jaar­lijks doen er […]