50-jarig Jubileum Boomfeestdag

Woensdag 21 maart heeft de Boomfeestdag haar 50-jarig bestaan gevierd. Op deze dag zijn in bijna alle gemeenten door kinderen van de basisschool bomen geplant. Daarnaast werd er een Kids-for-Trees-Songfestival gehouden en een musical opgevoerd.

Sinds de oprichting in 1957 zijn er op de Boomfeestdag ruim 10 miljoen bomen en struiken geplant. Jaarlijks doen er ongeveer 400 gemeenten mee aan de Boomfeestdag met in totaal ongeveer 110.000 kinderen en 30.000 volwassenen. De Stichting Nationale Boomfeestdag is, wereldwijd gezien, het oudste instituut dat zich inzet voor kind-natuureducatie. De Stichting heeft als doelstelling kinderen van groep 7 (10/11 jaar) kennis en respect voor bomen in hun directe leefomgeving bij te brengen, door ze te leren dat bomen een belangrijk element vormen in de natuur. De Stichting beoogt dat zij dit vervolgens overbrengen op hun ouders cq. opvoeders én dat ze zich daadwerkelijk gaan inzetten voor behoud en bescherming van bomen en natuur.