Model Bomenverordening 2010 WABO-proof

De Bomenstichting en de Vereniging Stadswerk introduceren de Model Bomenverordening 2010. Dit model is aangepast aan de eisen van de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) die per 1 oktober van kracht wordt. Gemeenten dienen hun plaatselijke bomenverordening af te stemmen op de nieuwe wet. De Model Bomenverordening 2010 geeft richtlijnen voor een zorgvuldige aanpassing. […]

Nieuw bomenbeleidsplan en bomenverordening Den Bosch

Het college van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomenbeleidsplan en een bomenverordening opgesteld. Aanleiding hiervoor is het initiatiefvoorstel van GroenLinks ‘Het Bosch van de Hertog’. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente om wil gaan met bomen. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de gemeentelijke bomen. Maar ook voor bomen van derden […]