‘Niet kap­pen, maar koes­te­ren’

De Groe­ne Stad sprak met een loka­le poli­ti­ca met een pas­sie voor bomen. Lia Kuijs­ters is al jaren actief bij de afde­ling van Groen­Links Don­ge­mond. Als bestuurs­lid, secre­ta­ris, cam­pag­ne­lei­der en steun­frac­tie­lid. Maar Lia is ook sinds 2008 con­tact­per­soon van de Bomenstich­ting in de gemeen­te Geer­trui­den­berg. Ze maakt deel uit van het Plat­form Bomen, een uniek […]

Bij­zon­de­re bomen­trans­fer: drie pla­ta­nen van Bre­da naar Steen­ber­gen

Een bij­zon­de­re bomen­trans­fer: de Breda­se wet­hou­der Boaz Adank draagt vrij­dag­och­tend 9 maart in het sta­ti­ons­ge­bied in Bre­da drie vol­was­sen pla­ta­nen van zo’n twaalf meter hoog over aan zijn Steen­berg­se ambt­ge­noot Cors Zijl­mans. De bomen gaan direct op diep­la­ders naar de Oost-Groe­­ne­­weg in Steen­ber­gen waar zij later die och­tend wor­den ont­van­gen door kin­de­ren van de Maria […]