Berichten

Dat Roermond naast veel water en winkels ook veel groen heeft was al bekend. Het boekje ‘De Natuur in!’ brengt dit groen nu overzichtelijk samen in een handzame pocket, waarmee de natuur in Roermond kan worden opgezocht. Kortom; de ideale gids voor een uitje lekker dichtbij!

Op zondag 22 mei werd de  pocket gepresenteerd op een tweetal locaties die ook in het boekje staan beschreven.

Mooie en aantrekkelijke stukjes natuur
“Er zijn zoveel mooie en aantrekkelijke stukjes natuur te vinden in Roermond. Of het nu gaat om parken, groenstroken of natuurgebiedjes met de daarbij behorende verschillende soorten planten en dieren. In de pocket ‘De natuur in!’ worden deze uitvoerig in kaart gebracht en beschreven. 

Dit alles natuurlijk voorzien van mooie foto’s. Inwoners, bezoekers en toeristen kunnen de natuur in Roermond en alles wat daar groeit en bloeit nu nog beter gaan ontdekken”, aldus wethouder Gerard IJff.

 

20 gebieden beschreven
Het is een heel handig boekje met een uitklapkaartje, zodat direct duidelijk is waar u wat kunt vinden. Er worden in totaal 20 gebieden beschreven. Naast een algemene beschrijving van het gebied wordt er telkens ingegaan op de bijzondere natuurwaarden en culturele waarden die het gebied karakteriseren. Ook wordt melding gemaakt van de recreatiemogelijkheden.

Bron:
Gemeente Roermond

 

In samenwerking met de cultuurgroep rozen en rozenonderstammen van de Nederlandse Bond van Boomkwekers heeft Plant Publicity Holland deze zomer het boekje Toprozen van Nederland uitgebracht.

In het boekje bevinden zich alle toprozen die in Nederland het predicaat Toproos hebben ontvangen vanaf  1974 t/m 2008. Het boekje is een uitstekende handleiding om te gebruiken bij gemeentelijke aanplantingen, maar ook zeker voor de aanplant van tuinrozen in de particuliere tuin.

Predikaat Toproos
Om het predikaat Toproos te krijgen dienen de rozen aan diverse criteria te voldoen, waaronder ziekteresistentie, groeikracht, vorm, bloemkleur en doorbloeiend. Hiervoor worden zij vier keer per jaar in een vijftal rosaria in Nederland gekeurd door de Vaste KeuringsCommissie (VKC). Ook na het toekennen van het Predikaat wordt de Toproos gevolgd en eens in de drie jaar opnieuw gekeurd.

 

U kunt in het bezit komen van één gratis exemplaar van het Toprozenboekje door dit op te vragen bij Plant Publicity Holland met vermelding Toprozenboekje. Meerdere exemplaren zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 3,00 (incl. btw en verzendkosten) per stuk op gironr. 14533 tnv PPH te Boskoop met vermelding van adresgegevens of vraag uw leverancier naar het boekje.

In 15 gemeenten is in de afgelopen twee jaar door de Bomenstichting de locale boomverkiezing “Welke boom heeft de X-factor?” georganiseerd. De ervaringen die werden opgedaan voor, tijdens en na deze verkiezingen zijn nu gebundeld in een boekje met vele fraaie foto’s en quotes uit de nominaties. Gemeenten die de betrokkenheid van hun burgers bij het bomenbeleid willen vergroten kunnen samen met de Bomenstichting een boomverkiezing opzetten.

Bomen zijn in velerlei opzichten een metgezel in ons dagelijks leven. Mensen genieten van bomen; ze verwonderen zich erover. Dat is een belangrijke drijfveer in ons werk en de basis onder een zorgvuldige omgang met bomen. Met de boomverkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor?’ brengt de Bomenstichting de mooie en bijzondere kanten van bomen onder de aandacht.

Bestellen
De Bomenstichting kan in iedere gemeente de boomverkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor’ helpen organiseren. Het boekje over de eerste 15 verkiezingen is te bestellen bij de Bomenstichting.

De prijs ervan bedraagt € 10 (exclusief € 3,20 verzendkosten). Op onze website www.bomenstichting.nl kunt u publicaties bestellen en vindt u meer informatie over onze activiteiten. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen (030 – 2303510, werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur).

 

 

Bomenstichting
De Bomenstichting pleit voor een duurzame groene leefomgeving, waarin bomen kansen krijgen om tot volle wasdom te komen. Bomen staan voor duurzaamheid; het zijn geen wegwerpproducten. Bomen verhogen het welzijn van mensen. Bomen die hun volle omvang hebben bereikt, dragen hier het meest aan bij.