Sport- en spe­les­pla­na­de in ver­nieuwd Bijl­mer­park geo­pend

De sport- en spe­les­pla­na­de in het ver­nieuw­de Bijl­mer­park is onlangs geo­pend. Deze omvang­rij­ke speel­tuin voor alle leef­tij­den is ont­wor­pen door land­schaps­ar­chi­tect Marie-Lau­­re Hoe­de­ma­kers in samen­wer­king met  Car­ve. Deze sculp­tu­ra­le speel­tuin bestaat uit een speel­strip met een mul­ti­func­ti­o­neel bouw­werk als start­punt, een ska­te­park en een water- en zand­speel­tuin. Ideeën van meer dan 300 kin­de­ren uit het […]

Start her­aan­plant bomen Bijl­mer­park

Het nieu­we Bijl­mer­park begint zicht­baar te wor­den. De basis voor het natuur­park ligt er, zoals de wan­del­pa­den en de sport- en spel­voor­zie­nin­gen. De komen­de tijd wordt het groen aan­ge­plant. Op zater­dag 21 novem­ber start dan ook de aan­plant van nieu­we bomen in het Bijl­mer­park. Stads­kro­niek­schrij­ver Frenk der Neder­lan­den plant samen met por­te­feuil­le­hou­ders Els Ver­donk en […]