Laat­ste stem­pel wordt gezet voor Frie­se Elf­ste­den-bij­en­lint

Maan­dag wordt de laat­ste stem­pel gezet voor het Frie­se Elf­ste­­den-bij­en­­lint. De stad Slo­ten is de laat­ste stad die mee­doet aan het pro­ject. Met het stem­pel teke­nen gemeen­ten een ver­kla­ring dat ze geen gif zul­len gebrui­ken en dat is goed voor de bij­en­stand in onze pro­vin­cie. Er wordt bij­voor­beeld geen gif meer gebruikt in het open­baar […]

Deven­ter zorgt met bij­en­lint voor meer ver­schil­len­de plan­ten en die­ren

De gemeen­te Deven­ter legt samen met Tran­si­ti­on Town Deven­ter een bij­en­lint (bloe­men­lint) aan in Deven­ter. Van­af vol­gen­de week wor­den de gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan­ge­pakt. Door anders te maai­en en bij-vrien­­de­­lij­­ke plan­ten in te zaai­en, neemt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren in de Groen­ste Stad van Euro­pa toe. Door voed­sel­te­kort gaat het slecht met de bij­en […]

Plan voor aan­leg van bij­en­lint in Alme­re

Voor Land­schaps­be­heer Fle­vo­land is 2012, Jaar van de Bij, de aan­lei­ding om iets extra’s voor de bij­en te doen. “Bijen heb­ben het de laat­ste jaren moei­lijk en dit heeft onder meer te maken met voedselgebrek’’, legt Tiem van Veen van Land­schaps­be­heer Fle­vo­land uit. “De oor­zaak daar­van is dat er te wei­nig wil­de plan­ten met bloe­men […]