Berichten

In de periode van maart tot september 2010 hebben Staatsbosbeheer en Stichting wAarde onderzoek gedaan naar de natuurbeleving van jongeren in Overvecht, een Utrechtse wijk. Veel van de jongeren bleken zich niet of nauwelijks bewust van de aanwezigheid van het natuurgebied in de buurt.

Ze gaven aan op zich wel interesse te hebben om er meer naar toe te gaan, maar dan alleen als daar een aanleiding voor was en als er iets te doen had. ‘Alleen wandelen’ is niet erg populair.

Het onderzoek gebeurde in opdracht van het Programma ‘Lekker Groen’ van het ministerie van LNV (nu EZL&I). Er waren diverse groepsactiviteiten voor jongeren in het Gagelbos, waarbij de jongeren helemaal zelf konden bepalen wat ze wilden doen.

Een spannend project, er werd met grote interesse gekeken naar wat er zou gaan gebeuren. Er zijn door de jongeren een aantal boompjes omgehakt om een bankje en een brug te bouwen. Er zijn ook kleine kampvuurtjes gestookt en er is gebarbecued. Dat bleek goed in de smaak te vallen. Een nachtelijk bezoek aan het bos viel tegen omdat er op dat moment heel erg veel muggen waren.

Jongeren betrekken bij het bos
Het onderzoek geeft inzicht in mogelijkheden jongeren uit de wijk meer te betrekken bij het bos. Dat kan van groot belang zijn. Als de jongeren meer ruimte hebben om ook in het bos samen te komen, kan dat namelijk een aanzienlijke verlichting brengen in spanningen – voor de jongeren zelf en voor andere wijkbewoners – in de wijk. Eén en ander dient dan wel zorgvuldig te gebeuren, zodat onacceptabele overlast bij andere recreanten en omwonenden van het bos voorkomen wordt. De eindrapportage van het onderzoek, met aanbevelingen voor beleid inzake natuur en recreatie in en om de stad, zal in maart 2011 verschijnen.

Bron:
Staatsbosbeheer

 

In de kas van de Stadskwekerij van Gemeentewerken Rotterdam is onlangs het project ‘Ode aan de Boom’ gestart. Met dit project wil de Stichting elemenTree leerlingen voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool bewust maken van de waarde van de natuur in het algemeen en bomen in het bijzonder.

In totaal bezoeken vijftien groepen 7 van Rotterdamse basisscholen deze maand dit bijzondere programma.

Boomplantprogramma
Stichting elemenTree heeft een enthousiasmerend educatief boomplantprogramma gemaakt om de leerlingen op een inspirerende manier kennis bij te brengen van bomen.

Door binnen en buiten een bomen-belevingsparcours te volgen leren de kinderen bijvoorbeeld hoe je de hoogte en dikte van bomen moet meten, hoe je de leeftijd van een boom kunt vaststellen en moeten ze opdrachten vervullen in een boomhut. Voorafgaande aan deze excursie hebben de leerlingen een leskist behandeld in de klas. En in het plantseizoen worden met de groepen samen bomen geplant in de buurt van hun school.

Vergroten van natuurbewustzijn
De kinderen van nu zijn de natuurbewaarders van de toekomst. Wanneer zij geen relatie opbouwen met de natuur, hoe kunnen wij dan verwachten dat zij er in de toekomst de behoeders ervan zullen zijn? Met onze inspirerende educatieve programma’s, de aanleg van GreenCourts (groene speelplaatsen) en het grootschalig aanplanten van bomen brengen we mensen, met name kinderen, weer in aanraking met de natuur en werken we mee aan het vergroten van het natuurbewustzijn.

Bron:
Stichting elemenTree