Bever­wijk maakt de Bomen­ba­lans op

In het kader van het bomen­be­leid wordt jaar­lijks door de gemeen­te Bever­wijk een bomen­ba­lans opge­steld. Zo kan de gemeen­te een goed beeld krij­gen van de bomen­stand in de gemeen­te. Dit instru­ment is in 2002 opge­zet, nadat de gemeen­te­raad beslo­ten had tot een her­plant­plicht van gekap­te bomen. In 2012 zijn 173 bomen aan­ge­plant en 270 bomen […]

Bomen­ba­lans Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief

Net als vorig jaar is de Bomen­ba­lans van Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief. De resul­ta­ten van de balans over het plant­sei­zoen 2008–2009 tonen dat er in Bever­wijk dit jaar 283 bomen zijn ver­wij­derd en 581 bomen aan­ge­plant. Dit houdt in dat er in de afge­lo­pen jaar 298 meer bomen zijn aan­ge­plant dan gekapt. Van […]