Beverwijk maakt de Bomenbalans op

In het kader van het bomenbeleid wordt jaarlijks door de gemeente Beverwijk een bomenbalans opgesteld. Zo kan de gemeente een goed beeld krijgen van de bomenstand in de gemeente. Dit instrument is in 2002 opgezet, nadat de gemeenteraad besloten had tot een herplantplicht van gekapte bomen.

In 2012 zijn 173 bomen aangeplant en 270 bomen gekapt. Toch staat de totale balans sinds de start in 2002 op 172 bomen positief. Sinds enige jaren slaat de balans negatief door. Dit is een gevolg van gewijzigd bomenbeleid: er wordt meer nadruk gelegd op kwaliteitsverbetering van de bomen en de uitstraling van de buurt en minder op de kwantiteit. Daarbij zijn dit jaar 228 bomen geveld door natuurlijke oorzaken zoals vorst- en stormschade.

Natuurlijke oorzaken
Het afgelopen jaar zijn er in verhouding veel bomen gekapt vanwege natuurlijke oorzaken. In totaal liepen 70 bomen vorstschade op. Dit was vooral te wijten aan de zachte januarimaand gevolgd door een strenge vorst in februari. Daarnaast hebben storm, ziekte en parasieten vaak fatale gevolgen. Dit jaar zijn 228 bomen gekapt vanwege natuurlijke oorzaken, doorgaans zijn dat er ‘slechts’ ruim 100.

Herinrichting
Binnen herinrichtingsprojecten zijn dit jaar 36 bomen verwijderd en 76 bomen aangeplant. Bij dergelijke projecten wordt al in een vroeg stadium bekeken welke bomen binnen het plan behouden kunnen worden en welke (groen)uitstraling de wijk na de herinrichting moet krijgen. Het uitgangspunt is om de aanwezige waardevolle bomen in de plannen op te nemen en om het bestaande groenbeeld te evenaren of zelfs te overtreffen. Projecten die dit jaar veel invloed op de balans hebben gehad zijn het Stationsgebied, Wijk aan Zee en de Plesmanweg. De komende jaren worden extra bomen aangeplant in Oosterwijk en in het Wijkerbaanproject.

Meer aandacht voor kwaliteit en uitstraling
In het in 2011 vastgestelde Bomenbeleidsplan krijgen kwaliteit en uitstraling meer aandacht dan kwantiteit. Bij herinrichting wordt vaker gekozen voor het planten van een grotere, kwalitatief betere boom dan voor enkele kleine boompjes. Zo krijgt de uitstraling van een straat of buurt meer allure. Het gevolg is wel dat het aantal bomen afneemt.

Bezuinigingen
In de onlangs vastgestelde bezuinigingen is ook het budget voor het bomenbeleid gekort. Dat betekent dat er goede afwegingen gemaakt moeten worden hoe het huidig beschikbare budget de komende jaren te besteden. In ieder geval blijft het een punt van aandacht om de balans zo evenwichtig mogelijk te houden.

Bron:
Gemeente Beverwijk