Beu­ken win­nen Boom­ver­kie­zing in Epe

De groep van drie monu­men­ta­le beu­ken bij de voor­ma­li­ge Ton­ge­ren­se­school zijn de mooi­ste bomen van de gemeen­te Epe. De bomen heb­ben de Eper boom­ver­kie­zing gewon­nen. Tot en met gis­te­ren kon­den men­sen hun stem uit­bren­gen op de site boomverkiezing.nl. De beu­ken aan de Le Che­va­lier­laan had­den gis­ter­avond 75 stem­men. Bron:De Sten­tor     

Tus­sen­stand boom­ver­kie­zing Epe: Drie beu­ken blij­ven op één!

De drie beu­ken bij de Ton­ge­ren­se school in Ede zijn in de ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ ver­der uit­ge­lo­pen op de pla­taan aan de Beek­s­traat en de es bij de Gil­de­school. De gemeen­te Epe doet mee aan de boom­ver­kie­zing met als reden dat zij bomen belang­rijk vin­den voor de leef­om­ge­ving. De boom­ver­kie­zing is een […]