Jantje Beton overhandigt brandbrief aan commissie verkeersveiligheid

Jantje Beton overhandigt op 13 maart een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin ze oproept te denken aan het buitenspelende kind tijdens de commissievergadering verkeersveiligheid. De organisatie vraagt om de verbetering van het huidige beleid. Zodat kinderen onbekommerd buiten kunnen spelen. Verkeersveiligheid en vooral langzaam rijdende auto’s zijn een voorwaarde voor kinderen om buiten te […]

Grauw beton krijgt groene jas

Civiel ingenieur Marc Ottelé doet zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft. Hij richt zijn onderzoek op het effect van luchtkwaliteit en ecologische kwaliteitsverbeteringen van groene gevels. Groene gevels zijn niet alleen denkbaar als aanvulling van gebouwen maar bijvoorbeeld ook voor geluidschermen. Volledige informatie:Click hier om het artikel, verschenen […]