Berichten

De economische betekenis van toerisme in het Groene Hart is tussen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werkgelegenheid in deze sector nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aantal toeristische overnachtingen met 4 % gestegen tot 1,2 miljoen overnachtingen.

Hierbij compenseerde de grote stijging bij B & B accommodaties de daling bij hotelovernachtingen. Het verblijfstoerisme in het Groene Hart realiseert circa € 137,6 miljoen aan bestedingen en circa 1.870 FTE werkgelegenheid. De bestedingen komen met name in de logiesaccommodaties, maar veelal ook in de horeca, detailhandel en de vervoerssector terecht.

Groene Hart merk
Dit blijkt uit een onderzoek van het economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie ZKA uit Breda in opdracht van de Stichting ‘Groene Hart, kloppend hart’. Dit samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van het Merk & Marketing programma dat de drie Groene Hart provincies zijn gestart om van het Groene Hart een sterk merk te maken. Deze cijfers geven aan dat de aanpak werkt en een stevige impuls geeft aan de economische vitaliteit van het groene gebied in het centrum van de Randstad.

Download hier het onderzoek »

Bron:
Groene Hart

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

In het kader van het programma Jeugd & Groen van de Raad voor het Landelijk Gebied, heeft de Raad aan TLU landschapsarchitecten gevraagd om een verkenning te doen voor dit onderwerp in de zogenaamde prachtwijken. In deze verkenning is gericht gekeken naar de betekenis van groen en openbare ruimte in aandachtswijken en naar mogelijkheden om, door middel van groen, ontmoeting van bewoners te stimuleren. Centraal in deze verkenning stonden de opgroeiende kinderen in de wijken. Kinderen en jongeren groeien op met de buurkinderen, hebben hun vriendjes van school in de buurt, komen elkaar op straat en op het schoolplein tegen. Voor hen is het cruciaal, dat de omgeving uitnodigend is, mogelijkheid tot verplaatsen geeft en veilig en inspirerend is.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport

Ook interessant:
Prachtwijken, burgerparticipatie, kinderen

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied
TLU Landschapsarchitecten