Scha­pen onder­hou­den Ber­kel­park

Bij wij­ze van proef lie­pen er onlangs zes­tig scha­pen in het ach­ter­ste gedeel­te van het Ber­kel­park. Het gaat om een proef om te kij­ken of deze ‘duur­za­me gras­maai­er’ op een effi­ci­ën­te manier kan bij­dra­gen aan het onder­houd van het park. In eer­ste instan­tie was het de bedoe­ling om de bloe­men­strook in het ach­ter­ste gedeel­te van […]

Ber­kel­park in Bor­cu­lo krijgt steeds meer vorm

Vori­ge maand plant­ten ruim 70 leer­lin­gen van de Sint Jor­is­school zo’n 1. 200 bomen en strui­ken in het Ber­kel­park ach­ter het gemeen­te­huis in Bor­cu­lo. Inmid­dels zijn ook de paden zo goed als klaar en zijn de gro­te­re bomen geplant. Naast het plan­ten van meer bomen en plan­ten komen er nog een ‘insec­ten­ho­tel’ en een ‘krui­den­spi­raal’. […]