Berichten

“Het zou mooi zijn als voor lagere en hogere klassen het groen onder handbereik is, want hoe groener je woont, hoe langer je leeft, blijkt uit onderzoek.” Dit geeft bijzonder hoogleraar Agnes van den Berg aan in een interview in dagblad Trouw. Van den Berg pleit daarom voor meer groen in de directe omgeving van steden.

“Aan grote, robuuste natuurgebieden ver weg hebben sociaal zwakkeren niets. Als het om mensen en hun gezondheid gaat, is het niet zo belangrijk of natuur uniek is of alledaags, maar vooral of ze dichtbij is en makkelijk toegankelijk. Ik zie het als een taak van de landelijke overheid om dit alledaagse groen, dat zwaar onder druk staat nu het ook nog eens zonder budget is overgedragen aan de provincies, goed te beschermen. Dat vind ik belangrijker dan de bescherming van speciale natuurgebieden.”

Lees het volledige interview in Trouw » 

Bron:
Trouw

Per 1 januari 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De instelling van de leerstoel valt in een periode waarin er een breed gedeelde zorg leeft om de aantasting van natuur- en landschapswaarden.

Met Van den Berg als leerstoelhouder krijgt Nederland er een actief pleitbezorger bij om meer wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gezondheid en het welzijn van mensen te doen. Agnes van den Berg (Apeldoorn, 1967) studeerde functieleer psychologie aan de RUG en promoveerde in 1999 bij diezelfde universiteit op onderzoek naar de beleving van natuurontwikkelingslandschappen. Sinds 1997 werkt zij als omgevingspsycholoog bij Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Daar zette zij in 2001 met de publicatie van het essay ‘Van buiten word je beter’ het belang van de natuur voor de gezondheid van mensen hoog op de maatschappelijke en wetenschappelijke agenda.

Vitamine G(roen)
Sinds 2003 combineert Van den Berg toegepast onderzoek bij Alterra en wetenschappelijk onderzoek bij Wageningen University. Binnen het NWO-project ‘Vitamine G’ (waarin G staat voor groen) werkte zij mee aan de wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen groen in de leefomgeving en gezondheid. Daarnaast is zij actief in het vertalen van wetenschappelijke kennis over natuurbeleving en gezondheid in praktische adviezen en richtlijnen. Geregeld geeft zij presentaties en interviews over thema’s als het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen, de bijdrage van tuinieren aan gezond ouder worden en ontwerpen met belevingskennis.

Nationaal Groenfonds
De leerstoel wordt bekostigd door Nationaal Groenfonds, dat in 1994 is opgericht door de overheid om activiteiten op het gebied van natuur, bos en landschap te faciliteren. De functie heeft een omvang van 0,2 fte en is ondergebracht bij de basiseenheid Culturele Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Voor de rest van de tijd blijft zij in dienst van Alterra.

Bron:
Alterra WUR