Bewo­ners Vaas­sen krij­gen geld voor beplan­ten en onder­houd groen

Buurt­be­wo­ners van de Bot­hastraat en de Smut­straat in Vaas­sen wil­len geza­men­lijk de groen­per­ken in hun omge­ving voor­zien van nieu­we beplan­ting en deze ook onder­hou­den. De gemeen­te Epe beloont dit ini­ti­a­tief met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van 2500 euro. De groen­per­ken zijn in ver­val geraakt door weg­werk­zaam­he­den. De gemeen­te zou deze per­ken weer aan­pak­ken, maar buurt­be­wo­ners stel­den […]

Gemeen­te Mont­foort en pro­vin­cie beplan­ten rand IJs­sel­veld

Ten wes­ten van IJs­sel­veld werkt de gemeen­te Mont­foort samen met pro­vin­cie Utrecht aan de beplan­ting langs de wegen. De beplan­ting aan de west­kant van IJs­sel­veld wordt in maart en april afge­rond en zorgt voor een groe­ne over­gang van het bedrij­ven­ter­rein naar het land­schap. Dank­zij de beplan­ting van de pro­vin­ci­a­le weg en Waard­se Dijk paral­lel aan […]