Berichten

Buurtbewoners van de Bothastraat en de Smutstraat in Vaassen willen gezamenlijk de groenperken in hun omgeving voorzien van nieuwe beplanting en deze ook onderhouden.

De gemeente Epe beloont dit initiatief met een financiële bijdrage van 2500 euro. De groenperken zijn in verval geraakt door wegwerkzaamheden. De gemeente zou deze perken weer aanpakken, maar buurtbewoners stelden voor deze zelf te willen onderhouden. De bewoners dienden een subsidieaanvraag in en deze is door de gemeente gehonoreerd.

De gemeente geeft als redenen:
– draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt
– de sociale samenhang in de buurt wordt bevorderd en dus ook de maatschappelijke participatie.

 

Bron:
De Stentor

Ten westen van IJsselveld werkt de gemeente Montfoort samen met provincie Utrecht aan de beplanting langs de wegen. De beplanting aan de westkant van IJsselveld wordt in maart en april afgerond en zorgt voor een groene overgang van het bedrijventerrein naar het landschap. Dankzij de beplanting van de provinciale weg en Waardse Dijk parallel aan IJsselveld past het bedrijventerrein beter in de groene omgeving.

De beplantingswens komt voort uit het Landschapsontwikkelplan, waarin IJsselveld staat genoemd als locatie waar een zogenoemde groene buffer gewenst is. Een groene buffer verbeterd het landschapsbeeld van IJsselveld en maakt het contrast van een bedrijventerrein in een groene omgeving minder groot. De beplantingsplannen zijn besproken met omwonenden, zowel inwoners als bedrijven. Alle daarop binnengekomen reacties zijn meegenomen in de invulling van het beplantingsplan.

Streekeigen inrichting
In het winterseizoen 2009-2010 zijn de eerste bomen, knotbomen en een haag geplant. Dit voorjaar worden groepjes elzenhakhout, losse elzen en fruitbomen geplant. Ook voor de inrichting van de rotonde Willeskop hebben gemeente en provincie afspraken gemaakt. De rotonde krijgt een eenvoudige streekeigen inrichting die refereert aan de oeverwal van de rivier, de linten en de verkavelingsrichting van de Lopikerwaard. Daarnaast wordt een stuk grond langs de rotonde in de zomer van 2011 afgegraven, om daar een bloemrijke zone te creëren.

Bron:
Gemeente Montfoort