Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap

Per 1 janu­a­ri 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap aan de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. De instel­ling van de leer­stoel valt in een peri­o­de waar­in er een breed gedeel­de zorg leeft om de aan­tas­ting van natuur- en land­schaps­waar­den. Met Van den […]

Bio­di­ver­si­teit bepaalt voor groot deel bele­ving leef­om­ge­ving

Eind­ho­ven kent een gro­te ver­schei­den­heid aan flo­ra en fau­na. Deze ‘biodiversiteit’ is van gro­te waar­de voor de bele­ving van de stad. Op ver­zoek van de gemeen­te Eind­ho­ven komt een aan­tal par­tij­en, waar­on­der Tref­punt Groen (TGE), met een breed edu­ca­tief pro­gram­ma: “Nieu­we wegen voor bio­di­ver­si­teit in Eind­ho­ven”. Doel van dit pro­gram­ma is het beter en bewus­ter […]