Berichten

De bewoners van de Middelburgse binnenstad krijgen enkele weken de tijd om zelf met initiatieven te komen zodat de gemeente niet gedwongen wordt om in het kader van de bezuinigingen (8000 euro per jaar) de heggetjes langs de binnengrachten te verwijderen.

Dit meldt de krant PZC. Gisteravond, tijdens de bijeenkomst van de Wijkbeheergroep Binnenstad, bleek dat er onder de bewoners veel weerstand bestaat tegen het verwijderen van die heggen. Ze zien het als aantasting van hun omgeving en vrezen ook dat het gevaarlijker wordt voor spelende kinderen omdat zonder die heggetjes er geen barrière is tussen de straat en het water.

Groene stad is een leefbare stad 
Bezoeker André Groenenberg riep aanwezigen op om inzet te tonen bij het behoud van het openbaar groen. Hij stelde dat een groene stad een leefbare stad is. Zelf heeft hij met wat buren een rozenperk geadopteerd. Volgens hem leidt dat werk niet alleen tot behoud van het groen maar zorgt het ook nog eens voor binding tussen de buren.

Bron:
PZC

Een groene stad is een gezonde stad. Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht. De stad wordt daar mooier van en groen is belangrijk voor ons dagelijkse welzijn. Dit meldt GroenLinks Amsterdam op haar website.

Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. Groen in de directe omgeving maakt een locatie ook aantrekkelijker voor bedrijven.

Amsterdam is uniek om zijn omliggende groene zones, water en scheggen die de stad direct met het groen verbinden. De groene scheggen van Amsterdam steken diep de stad in en vormen de stedelijke hoofdgroenstructuur. De versterking van deze structuur heeft prioriteit.

 

Hoofdgroenstructuur beter onderling verbinden
Groen heeft ook functies voor dieren en planten in de stad. Veel dier- en plantensoorten in de stad hebben het moeilijk. Mussen verdwijnen uit het straatbeeld en vlinders zie je nauwelijks meer. Om vogels en vlinders te beschermen wil GroenLinks de hoofdgroenstructuur beter onderling verbinden en koppelen aan de bestaande natuur buiten de stad. In parken en groenstroken wordt gekozen voor ecologisch beheer, zodat deze bloemrijker worden en schuilplaatsen voor dieren behouden blijven. Bij aanleg van nieuw groen wordt bij voorkeur gekozen voor planten met bessen en bloemen, waar de stadse dieren van kunnen eten. 

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
GroenLinks Amsterdam