Bewo­ners Mid­del­burg wil­len open­baar groen behou­den

De bewo­ners van de Mid­del­burg­se bin­nen­stad krij­gen enke­le weken de tijd om zelf met ini­ti­a­tie­ven te komen zodat de gemeen­te niet gedwon­gen wordt om in het kader van de bezui­ni­gin­gen (8000 euro per jaar) de heg­ge­tjes langs de bin­nen­grach­ten te ver­wij­de­ren. Dit meldt de krant PZC. Gis­ter­avond, tij­dens de bij­een­komst van de Wijk­be­heer­groep Bin­nen­stad, bleek […]

Meer aan­dacht beste­den aan behou­den en ver­ster­ken van groe­ne ruim­te

Een groe­ne stad is een gezon­de stad. Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht. De stad wordt daar mooi­er van en groen is belang­rijk voor ons dage­lijk­se wel­zijn. Dit meldt Groen­Links Amster­dam op haar web­si­te. Groen­ge­bie­den zijn nodig om te kun­nen ont­span­nen, spe­len, lui­e­ren, wan­de­len en spor­ten. Groen in de direc­te […]