Nieu­we stads­rand met beek trek­pleis­ter voor Ensche­de

Aan de rand van de Ensche­de­se wijk Hel­mer­hoek is een 8,5 hec­ta­re groot land­schaps­ge­bied aan­ge­legd met een beek: de Stads­rand Hel­mer­hoek. De stads­rand is in goe­de samen­wer­king aan­ge­legd door Dienst Lan­de­lijk Gebied (DLG), het Water­schap Reg­ge en Din­kel en de gemeen­te Ensche­de. Op 7 novem­ber was de officiële ope­ning van deze recre­a­tie­ve trek­pleis­ter. De gemeen­te […]

Beek opent groe­ne leef­ruim­te voor haar bewo­ners

Op zater­dag 26 juni wordt de groe­ne speel- en ont­moe­tings­plek aan de Gel­der­horst­laan in Beek (Gel­der­land) fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Lei­dy van der Aalst. Tij­dens de ope­ning maakt zij ook de naam van het ter­rein bekend. Op de speel- en ont­moe­tings­plek kan de jeugd naar har­ten­lust spe­len, ver­stop­pen, klau­te­ren, ren­nen, uit­rus­ten, hut­ten bou­wen, een bal­le­tje […]