Berichten

Aan de rand van de Enschedese wijk Helmerhoek is een 8,5 hectare groot landschapsgebied aangelegd met een beek: de Stadsrand Helmerhoek. De stadsrand is in goede samenwerking aangelegd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), het Waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede. Op 7 november was de officiële opening van deze recreatieve trekpleister.

De gemeente Enschede streeft naar een natuurlijke overgang tussen de randen van de stad en het buitengebied. De Stadsrand Helmerhoek is hiervan een fraai voorbeeld. De grond voor de stadsrand kon door de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid worden vrijgemaakt in het kader van de landinrichting Enschede-Zuid. Het pad door Stadsrand Helmerhoek wordt onderdeel van Rondje Enschede. Dit is een 52 kilometer lange fiets- en wandelroute rondom Enschede.

De nieuwe beek loopt dwars door het gebied. Via deze Smalenbroekbeek dringt regenwater de bodem binnen. Landschapskunstenaar Paul de Kort heeft vier waterkeringen ontworpen. Het water wordt hier door trechters opgestuwd. Daardoor verspreidt het water zich bij hevige regenbuien over de flanken van de beek. Wandelaars kunnen over de waterkeringen naar de overkant van de beek lopen.

Bron:
Dienst Landelijke Gebied

 

Op zaterdag 26 juni wordt de groene speel- en ontmoetingsplek aan de Gelderhorstlaan in Beek (Gelderland) feestelijk geopend door wethouder Leidy van der Aalst. Tijdens de opening maakt zij ook de naam van het terrein bekend.

Op de speel- en ontmoetingsplek kan de jeugd naar hartenlust spelen, verstoppen, klauteren, rennen, uitrusten, hutten bouwen, een balletje trappen, op stapstenen over het water lopen en kletsen te midden van natuurlijke speelaanleidingen. Maar ook voor de volwassenen is er volop gelegenheid om te wandelen, te struinen, op een bankje te zitten, te picknicken en/of elkaar te ontmoeten.

Op zoek naar een naam
Het terrein heeft nog geen naam. Deze wordt tijdens de opening bekendgemaakt. Buurtbewoners zijn gevraagd originele namen aan te dragen. Onder de inzendingen kiest het college de winnende naam. De inzender van deze naam wint een cadeaubon en de nieuwe naam komt later op het nog te plaatsen informatiebord te staan.

Buurt betrokken bij ontwerp
Het ontwerp is in nauw overleg met de buurt tot stand gekomen. Bureau Natuurlijk Groen heeft de eerste ideeën verwerkt. Het definitieve ontwerp en de aanleg zijn verzorgd door Groenbedrijf De Overhaag. De afgelopen maanden is door datzelfde bedrijf, met ondersteuning van de buurtbewoners op werkzaterdagen, hard gewerkt aan de aanleg van het terrein. Ook bij het toekomstige onderhoud en beheer worden de buurtbewoners betrokken.

De bouw van de speelplek is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Europa, de provincie Gelderland, Oosterpoort Wooncombinatie en het Volkshuisvestingsfonds Ubbergen.

Bron:
Gemeente Ubbergen