Berichten

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers bij het groenonderhoud op bedrijventerrein Dordtse Kil III is een succes. Het bestuur van de ondernemersvereniging geeft aan dat de kwaliteit van het groen is verbeterd in het afgelopen jaar. Vanwege het succes krijgt het project een vervolg.

In de afgelopen 12 maanden draaide een proef, waarbij ondernemers zoveel mogelijk zeggenschap over de groenwerkzaamheden in de openbare ruimte kregen overgedragen.

Overdracht budget
De ondernemersvereniging was opdrachtgever en opzichter bij de werkzaamheden, die werden uitgevoerd door Drechtwerk. Vanwege het succes wil de gemeente nu een stap verder gaan: de overdracht van het budget voor groenonderhoud aan de ondernemers. Daarbij kunnen de ondernemers voortaan ook zelf kiezen voor bijvoorbeeld het vervangen van gras door beplanting. Een aandachtspunt voor het vervolg is wel goede communicatie, onder meer over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden.

Toepasbaar in andere gebieden
De gemeente concludeert dat de werkwijze op Dordtse Kil III ook toepasbaar is in andere gebieden. De werkwijze past bij de bestuursstijl van Dordrecht, waarin participatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een belangrijke plaats inneemt.

Bron:
Gemeente Dordrecht

Het is de bedoeling om tegen 2020 in het grensgebied Lanaken-Maastricht een nieuwe economische zone te ontwikkelen in de vorm van een modern bedrijventerrein, ingebed in een forse groenstructuur.

Daarnaast wordt samen met de gemeente Riemst gekeken naar grensoverschrijdende woningbouwproblematiek.

In het project Albertknoop werken de Belgische en de Nederlandse provincies Limburg intensief samen met de gemeenten Lanaken en Maastricht aan de ontwikkeling van het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht. “Dat is een goede zaak”, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Zo’n gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat je gebiedsgericht, geïntegreerd én grensoverschrijdend kunt samenwerken. Dat levert veel meer voordeel op 
dan wanneer je als gemeente of Provincie alleen aan de slag gaat.”

Website
De ontwikkelingen voor het grensgebied tussen Lanaken en Maastricht zijn vanaf nu ook te volgen op internet »

Het project is in Vlaanderen onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In Nederland is Albertknoop onderdeel van gemeentelijke en provinciale beleidsplannen.

Bron:
Provincie Limburg

Bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen krijgt 400 nieuwe bomen en hagen. De oude groeninrichting gaat op de schop.

Smalle groenstroken worden vervangen door brede gazonnen en hagen. Verzwakte bomen die binnen enkele jaren dood gaan, worden gekapt en vervangen door 400 nieuwe bomen. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning aangevraagd.

 

 

 

 

 

 

Bron: 
RTV Drenthe