Basis­scho­len in Oss krij­gen bomen van gemeen­te

De gemeen­te Oss gaat van start met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Met dit pro­ject krij­gen basis­scho­len in deze gemeen­te de kans om met behulp van gemeen­te­lijk bud­get een extra boom aan te plan­ten op het school­plein. De gemeen­te ziet het als een inves­te­ring in de direc­te leef­om­ge­ving van basis­school­kin­de­ren. Het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ […]

Basis­scho­len krij­gen extra groen van de gemeen­te Eind­ho­ven

De gemeen­te Eind­ho­ven geeft veer­tig basis­scho­len een boom of haag cadeau voor op het school­plein. Met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ wordt de speelom­ge­ving van de leer­lin­gen mooi­er en krij­gen de kin­de­ren de kans erva­ring op te doen met bomen en groen. Scho­len die mee­doen krij­gen pro­fes­si­o­neel advies over het groen. Er is komend jaar […]

Basis­scho­len in Amers­foort win­nen groe­ner school­plein

Amers­foort, win­naar van de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie in de cate­go­rie ste­den in 2006 heeft een prijs­vraag uit­ge­schre­ven onder scho­len. Hen werd gevraagd een plan in te die­nen om de omge­ving van de school of het school­plein nog mooi­er, aan­trek­ke­lij­ker en voor­al groe­ner te maken. De geld­prijs van € 5.000 die Amers­foort in de Enten­te Flo­ra­le […]