Berichten

De gemeente Oss gaat van start met het project ‘Bomen voor Scholen’. Met dit project krijgen basisscholen in deze gemeente de kans om met behulp van gemeentelijk budget een extra boom aan te planten op het schoolplein.

De gemeente ziet het als een investering in de directe leefomgeving van basisschoolkinderen. Het project ‘Bomen voor Scholen’ omvat ook een lespakket dat kinderen bewust moet maken van het belang van natuur en milieu. Komende herfst en winter wordt het project uitgevoerd. Tien basisscholen kunnen meedoen. Alleen basisscholen waar momenteel weinig groen aanwezig is, zijn uitgenodigd om deel te nemen. Zij zijn via een brief op de hoogte gesteld. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich tevens melden bij de gemeente.
 

 

 

Bron:
Kliknieuws

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De gemeente Eindhoven geeft veertig basisscholen een boom of haag cadeau voor op het schoolplein. Met het project ‘Bomen voor Scholen’ wordt de speelomgeving van de leerlingen mooier en krijgen de kinderen de kans ervaring op te doen met bomen en groen. Scholen die meedoen krijgen professioneel advies over het groen.

Er is komend jaar ruimte voor circa veertig basisscholen om deel te nemen aan het project ‘Bomen voor Scholen’. Deze week zijn alle basisscholen in de gemeente Eindhoven ingelicht over de start van het project. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich aanmelden voor deelname. In overleg met iedere school wordt bepaald welke boom of haag zij kunnen planten. Komende winter en in het vroege voorjaar 2012 worden de bomen en hagen aangeplant.

‘Bomen voor Scholen’ in andere gemeenten
Het project ‘Bomen voor Scholen’ is afgelopen jaar ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch uitgevoerd. Hier hebben in totaal 32 scholen deelgenomen aan het project.

 

Bron:
Gemeente Eindhoven

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Amersfoort, winnaar van de Entente Florale competitie in de categorie steden in 2006 heeft een prijsvraag uitgeschreven onder scholen. Hen werd gevraagd een plan in te dienen om de omgeving van de school of het schoolplein nog mooier, aantrekkelijker en vooral groener te maken. De geldprijs van € 5.000 die Amersfoort in de Entente Florale competitie als winnaar kreeg overhandigd, is ingezet als hoofdprijs. Daarnaast stelde de gemeente Amersfoort ook uit eigen budget € 5.000 beschikbaar.