Berichten

De gemeente Barneveld presenteert een nieuw groenstructuurplan. Nieuwe voorstellen voor de aanleg van groen zullen aan dit plan worden getoetst. Het voorstel van het college van B&W is jaarlijks € 150.000 te storten in de voorziening onderhoud groen.

De Barneveldse gemeenteraad neemt op 1 maart een besluit over het plan. In het groenstructuurplan wordt de lange termijn visie ten aanzien van de inrichting van het openbaar groen van de gemeente Barneveld beschreven om de groenstructuren in en de herkenbaarheid van de kernen te behouden, te ontwikkelen en te versterken. Met het vaststellen van de inhoud van het plan legt het gemeentebestuur de visie met betrekking tot het openbaar groen in de kernen voor een periode van 10 jaar vast. 

Het groenstructuurplan is daarmee een uitgangspunt in de discussie over het groen in de kernen en bij het dagelijks werk in de gemeente. Daarnaast biedt het plan richtlijnen voor het opstellen en toetsen van andere ruimtelijke plannen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Barneveld

 

Met de plaatsing van vijftien bomen op het Raadhuisplein heeft natuurvereniging IVN Lunteren/Barneveld onlangs onder het motto ‘wat kan groen doen’ aandacht gevraagd voor groenere winkelcentra in Barneveld en Voorthuizen.

Het groen blijft twee weken staan. IVN vindt dat op het Raadhuisplein in Barneveld en Bunckmanplein in Voorthuizen meer bomen moeten komen. IVN-voorzitter Aart Mulder geeft aan dat onderzoek heeft uitgewezen, dat het op een kaal plein zoals het Raadhuisplein ’s zomers altijd warmer is en ’s winters altijd kouder en dat het er het hele jaar meer waait dan op een plein met bomen en ander groen. “We moeten geen pleinen hebben die helemaal bestraat zijn, want dan verliezen we het contact met de aarde en dus met de natuur”, aldus de voorzitter op de  site van IVN Lunteren en Barneveld.

Bron:
Barneveldsekrant
IVN Lunteren Barneveld