Nieuw groen­struc­tuur­plan gemeen­te Bar­ne­veld

De gemeen­te Bar­ne­veld pre­sen­teert een nieuw groen­struc­tuur­plan. Nieu­we voor­stel­len voor de aan­leg van groen zul­len aan dit plan wor­den getoetst. Het voor­stel van het col­le­ge van B&W is jaar­lijks € 150.000 te stor­ten in de voor­zie­ning onder­houd groen. De Bar­ne­veld­se gemeen­te­raad neemt op 1 maart een besluit over het plan. In het groen­struc­tuur­plan wordt de […]

Aan­dacht voor groen win­kel­cen­trum in Bar­ne­veld en Voort­hui­zen

Met de plaat­sing van vijf­tien bomen op het Raad­huis­plein heeft natuur­ver­e­ni­ging IVN Lunteren/Barneveld onlangs onder het mot­to ‘wat kan groen doen’ aan­dacht gevraagd voor groe­ne­re win­kel­cen­tra in Bar­ne­veld en Voort­hui­zen. Het groen blijft twee weken staan. IVN vindt dat op het Raad­huis­plein in Bar­ne­veld en Bunck­man­plein in Voort­hui­zen meer bomen moe­ten komen. IVN-voor­­zit­­ter Aart Mul­der […]