Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten om groe­ne karak­ter te ver­ster­ken

Groen­Links  Barend­recht wil dat er in de peri­o­de 2010–2014 mini­maal 2.000 bomen geplant wor­den in Barend­recht. De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2. Daar­om geeft Groen­Links Barend­recht zater­dag 1 mei om 11.00 uur het goe­de voor­beeld door het […]

Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten

Groen­Links Barend­recht  wil dat er in de peri­o­de 2010 — 2014 mini­maal 2.000 bomen bij­ko­men in Barend­recht. “De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2”, stelt de par­tij in de Week­krant. Daar­om biedt lijst­trek­ker Tes­sa Augus­tijn bin­nen­kort de gemeen­te […]