Tijdens warme perioden voelen mensen, dus ook kinderen en het onderwijzend personeel, zich in een groene omgeving comfortabeler.

Groene schoolpleinen nodigen uit tot buiten spelen en dragen bij aan een beter sociaal klimaat.

Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressreducerende werking en verbetert het concentratievermogen.

De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.

Een groen dak en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde: minder stookkosten en koeler in de zomer.

Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom de school: minder hittestress en minder artificiële koeling nodig.

Groen in de klas zuivert de lucht en vermindert concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen: frisser en gezonder.

Studenten geven de voorkeur aan groene studieruimtes boven standaard studieruimtes en studieruimtes met een gekleurde poster.

Studenten onthouden meer van een college wanneer er natuurlijke aspecten in de collegezaal aanwezig zijn.