Jubi­le­um­feest Mens en Tuin in Den Haag

Op zater­dag 28 mei wordt het der­tig jarig bestaan van de stich­ting Mens en Tuin gevierd.  Unie­ke zorg­tuin in Den Haag Aan de rand van Moer­wijk vind je Mens en Tuin. Bij Stich­ting Mens en Tuin kun­nen men­sen terecht die onder­steu­ning of hulp nodig heb­ben. Mens en Tuin is een zorg­tuin waar soci­a­le vaar­dig­he­den, zelf­red­zaam­heid […]