Onder­zoek toont aan: groen dak en zon­ne­pa­ne­len per­fec­te com­bi­na­tie

Zon­ne­pa­ne­len en groe­ne daken blij­ken een pri­ma com­bi­na­tie. Zon­ne­pa­ne­len wer­ken effi­ci­ën­ter en op het dak ont­staat een geva­ri­eer­de flo­ra en fau­na. Dat blijkt uit onder­zoek van de Zurich Uni­ver­si­ty of Applied Sci­en­ces in de Zwit­ser­se stad Bazel. De stu­die beves­tigt het idee dat zon­ne­pa­ne­len beter func­ti­o­ne­ren als ze op een laag vege­ta­tie staan. Plan­ten bren­gen water­damp in […]