Onder­zoek toont aan: Stads­groen maakt warm­te dra­ge­lijk

Meer nog dan water zorgt groen ervoor dat we ons pret­tig voe­len in een stad op een war­me zomer­dag. Een goe­de en ver­sprei­de hoe­veel­heid stads­groen is daar­om essen­ti­eel om stads­hit­te te lijf te gaan. Dat bewijst onder­zoek van Wieb­ke Klemm. De pro­mo­ven­da land­schaps­ar­chi­tec­tuur onder­zocht de bij­dra­ge van stads­groen aan het zoge­he­ten ther­misch com­fort op war­me […]