‘Zin­Tuin’ prik­kelt de zin­tui­gen

Bij ver­pleeg­huis Van Wij­c­ker­slooth in Oegst­geest is een beslo­ten bin­nen­tuin ont­wor­pen en aan­ge­legd voor de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche afde­ling. Bewo­ners met demen­tie kun­nen er op een vei­li­ge en ont­span­nen manier in con­tact komen met de natuur. Bij­zon­der is de samen­wer­king met de naast­ge­le­gen basis­school. De tuin is tot stand geko­men in opdracht van WWZ-Mari­­ën­stae­­te-Valent (WMV) en op […]