Alle zie­ken­hui­zen hea­ling envi­ron­ments?

In de Ver­e­nig­de Sta­ten zijn ze niet meer weg te den­ken, de hea­ling gar­dens, ofte­wel zie­ken­huis­tui­nen. In de afge­lo­pen jaren is hun popu­la­ri­teit enorm geste­gen door­dat er steeds meer bewijs is geko­men dat groen bij­draagt aan het gene­zings­pro­ces. Juist daar­om is het zo vreemd dat Neder­land­se zie­ken­hui­zen nog maar wei­nig aan­dacht aan zowel bin­­nen- als […]