Berichten

Inwoners van Zaltbommel worden door woningbouwcoöperatie Woonlinie uitgedaagd om hun woonomgeving te vergroenen. Deze actie vindt plaats onder de noemer de Groene Handdruk. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met de Brabantse gemeenten.

Ideeën waarin bewoners, jong én oud, samenwerken en de handen uit de mouwen steken om de woonomgeving te verbeteren en de duurzaamheid in de wijk voor meerdere jaren te vergroten worden beloond.

Aanmoedigingsprijs
Het is een aanmoedigingsprijs van maximaal € 350 voor groene, duurzame initiatieven van bewoners. Een jury van Woonlinie beslist of het idee wordt beloond met maximaal € 350.

Voorbeeldprojecten
Voorbeeldprojecten uit andere gemeenten zijn de aanleg van een groene speelplek op het schoolplein, het ophangen van vogelhuisjes in de wijk, een stadsmoestuin en een vleermuizenkast en zwaluwentil in een nieuwbouwwijk.

Prijsuitreiking
De winnaars van de Groene Handdruk worden eind juni bekendgemaakt. Huurders van Woonlinie in de gemeente Zaltbommel mogen meedoen aan deze prijsvraag, ook al betreft het een Brabants initiatief.

Meer informatie en de voorwaarden lees je hier »

Bron:
Woonlinie——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Het bomenstructuurplan in de gemeente Zaltbommel is onlangs in de praktijk getest en zal voordat het definitief door de Raad wordt vastgesteld eerst op 8 en 9 februari respectievelijk in Bruchem en in Poederoijen aan de burgers worden voorgelegd. Na goedkeuring door de Raad wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

Het Boomstructuurplan is een instrument dat het bestaan van de belangrijkste aanwezige boomstructuren borgt en tevens verbetering aanbrengt in nu nog zwakke, maar belangrijke structuren. De boomstructuren die in het plan zijn opgenomen zijn van grote waarde voor de gemeente op verschillende gronden, zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie, oriëntatie, verkeersgeleiding en esthetiek.


Belang van bomen
In dit boomstructuurplan staat het belang van bomen benoemd en is de visie op boomstructuur en de gewenste boomstructuur per kern beschreven. Twee studenten van de studie Tuin- en landschapsmanagement van HAS Den Bosch hebben dit plan uitgewerkt. Vanaf 2006 is het plan in de praktijk door de gemeente gebruikt als leidraad en is de werking van het plan getoetst en bijgesteld. Zo is bijvoorbeeld het actiepunt “Aanvullen van de Kasteellaan Nederhemert-Zuid” inmiddels uitgevoerd. Dit als reactie op de toen vrij rigoreuze bomenkap van Staatsbosbeheer bij het kasteel van Nederhemert.

Zaltbommel hecht waarde aan groen
De gemeente Zaltbommel hecht grote waarde aan haar groene uitstraling.

Bomen zijn als onderdeel van de openbare ruimte zeer waardevol:

  • Een groene en boomrijke omgeving wordt als een leefbaar woon- en werkklimaat ervaren.
  • De aanwezigheid van groen vermindert stress en nodigt uit tot bewegen en sporten.
  • Bomen specifiek hebben een gunstige invloed op het leefklimaat in de stedelijke omgeving, doordat ze de temperatuur matigen, geluid dempen, zorgen voor een hogere luchtvochtigheid en luchtverontreiniging verminderen.
  • Steden met veel groen zijn aantrekkelijk om in te wonen, investeren en recreëren.
  • Boomstructuur is onderdeel van de verbinding tussen de bebouwde kom en het buitengebied voor burgers en recreanten.
  • Groen is een habitat waarin allerlei soorten flora en fauna kunnen gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Boomstructuren vormen hierbij een belangrijke verbinding voor de ecologie. De aanwezigheid van een hiërarchische boomstructuur langs wegen, draagt bij aan de oriëntatie en verkeersgeleiding in de gemeente.
  • Groen vervult een belangrijke educatieve functie omdat het bijdraagt aan de natuurbeleving van kinderen.
  • Vooral het groen in de buitengebieden laat de natuur leven en geeft de mensen rust en plaats om te recreëren.

Bron:
GroenLinks Zaltbommel