Woningbouwcoöperatie Zalt­bom­mel: “Maak uw woon­om­ge­ving groen!”

Inwo­ners van Zalt­bom­mel wor­den door woningbouwcoöperatie Woon­li­nie uit­ge­daagd om hun woon­om­ge­ving te ver­groe­nen. Deze actie vindt plaats onder de noe­mer de Groe­ne Hand­druk. Een ini­ti­a­tief van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant, in samen­wer­king met de Bra­bant­se gemeen­ten. Ideeën waar­in bewo­ners, jong én oud, samen­wer­ken en de han­den uit de mou­wen ste­ken om de woon­om­ge­ving te ver­be­te­ren en […]

Bomenstruc­tuur­plan is getest in Zalt­bom­mel

Het bomenstruc­tuur­plan in de gemeen­te Zalt­bom­mel is onlangs in de prak­tijk getest en zal voor­dat het defi­ni­tief door de Raad wordt vast­ge­steld eerst op 8 en 9 febru­a­ri res­pec­tie­ve­lijk in Bru­chem en in Poe­deroi­j­en aan de bur­gers wor­den voor­ge­legd. Na goed­keu­ring door de Raad wordt een uit­voe­rings­plan opge­steld. Het Boom­struc­tuur­plan is een instru­ment dat het […]