Wil­de moge­lijk­he­den

Stel: je bent groen­be­heer­der en je krijgt te maken met ‘klim­bo­men in oplei­ding’. Menig­een zal dan naar zijn hoofd grij­pen: ben ik nou gek, of … ? Toch zul­len groen­be­heer­ders dit soort onder­wer­pen in toe­ne­men­de mate tegen­ko­men. Zoals het bege­lei­den van groei­en­de bomen tot klim­bo­men voor kin­de­ren en ande­re beheer­maat­re­ge­len voor speel­na­tuur. Steeds vaker zal […]