Leid­sche Rijn wordt de komen­de jaren groe­ner

In Leid­sche Rijn wor­den de komen­de jaren 38 idee­ën uit­ge­voerd om de wijk groe­ner te maken en het bestaan­de groen meer toe­gan­ke­lijk. Deze idee­ën staan in het wijk­groen­plan Leid­sche Rijn. Tot de zomer van 2014 kon­den bewo­ners in Leid­sche Rijn idee­ën inbren­gen om hun wijk groe­ner te maken. De gemeen­te Utrecht maakt voor elke wijk […]