De Groe­ne Stad ont­sluit groe­ne ken­nis

Gebrui­kers van de web­si­te www.degroenestad.nl kun­nen sinds kort met een sim­pe­le muis­klik toe­gang krij­gen tot een snel groei­end aan­tal weten­schap­pe­lij­ke publi­ca­ties op het gebied van ‘groen’. Door de toe­na­me van de weten­schap­pe­lij­ke ken­nis op het gebied van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving, groeit de behoef­te aan een over­zicht van de beschik­ba­re ken­nis. De Groe­ne Stad, […]