De kroon op het werk Wer­ken aan het juis­te kli­maat voor men­sen en bomen

Onder de titel “De kroon op het werk” is een infor­ma­tief een aan­trek­ke­lijk boek­je ver­sche­nen. In het boek­je wordt stil gestaan bij het belang van een gezond kli­maat voor de men­sen en voor de bomen. Daar­naast wordt inzicht gege­ven in de ver­schil­len­de func­ties van bomen, de kos­ten van ver­zor­ging en de baten. Er wordt een […]