Mil­aan heeft spec­ta­cu­lair plan voor het ‘hoogste bos ter wereld’

Mil­aan krijgt het hoog­ste bos ter wereld. In de wijk Iso­la, niet ver van het cen­trum, wordt het Bosco Ver­ti­ca­le gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het ver­ti­ca­le bos’ vol­tooid. Het zal bestaan uit twee woon­to­rens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ont­werp van het Mila­ne­se bureau van Ste­fa­no Boe­ri. Over de hele leng­te […]

Groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid

Met de ope­ning van het Argan­zu­e­la­park in Madrid is het groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid. Het pro­ject Madrid RIO omvat 150 hec­ta­re langs de rivier de Man­za­na­res. Door een acht­baans­snel­weg gedeel­te­lijk te onder­tun­ne­len kwam er boven­gronds ruim­te vrij voor een bou­le­vard, ver­schil­len­de par­ken en een aan­tal sport­voor­zie­nin­gen.       Kos­ten €400 mil­joenDe rea­li­sa­tie […]

Wenen blijft meest leef­ba­re stad ter wereld

Voor het twee­de jaar op rij is Wenen uit­ge­roe­pen tot Meest Leef­ba­re Stad Ter Wereld door het gere­pu­teer­de advies­bu­reau Mer­cer. De Oos­ten­rijk­se hoofd­stad bestaat voor bij­na de helft van de stad uit groen en par­ken. “Wenen heeft alle voor­de­len van een gro­te stad, en tege­lijk alle voor­de­len van het plat­te­land” , zegt Mar­tin Hol­lin­ger. Typisch […]