Rot­ter­dam geeft plas­tic de zak!

Op jaar­ba­sis gooit iede­re Rot­ter­dam­mer gemid­deld 71 plas­tic tas­sen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 mil­joen plas­tic tas­jes per jaar! Dat is niet alleen een ver­spil­ling van grond­stof­fen, er belan­den ook tas­jes in het mili­eu waar ze veel scha­de aan­rich­ten. Plas­tic tas­jes staan bij­voor­beeld op de der­de plaats met hun aan­deel in de […]