Wage­nin­gen UR werkt aan beter benut­ten van ken­nis over ‘baten’ ste­de­lijk groen voor gezond­heid en wel­zijn

Ste­de­lijk groen blijkt veel posi­tie­ve effec­ten te heb­ben op de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen. De ken­nis over de ‘baten’ van groen groeit nog steeds, maar is ono­ver­zich­te­lijk en daar­door slecht toe­gan­ke­lijk voor bij­voor­beeld ste­de­bou­wers, ont­wer­pers en beheer­ders van ste­de­lijk groen. Om deze ken­nis beter te kun­nen benut­ten en toe­pas­sen, bren­gen onder­zoe­kers van Wage­nin­gen […]