Vrou­wen en het Neder­land­se land­schap

Wat is de rol van vrou­wen in het Neder­land­se land­schap? In de nieuw­ste edi­tie van vak­blad Groen wordt uit­ge­breid stil­ge­staan bij de rol van de vrouw in het Neder­land­se land­schap. Auteur Anne Mie­ke Bac­ker publi­ceert een boek en vraagt zich na gron­di­ge research af waar­om ons altijd wordt ver­teld dat door toe­doen van één vrouw […]