Berichten

Stichting elemenTree heeft onlangs vele scholen geïnformeerd over de noodzaak en voordelen van natuurlijk spelen en de aanleg van een groen speelplein. Om kinderen kansen te bieden om buiten in een veilige groene omgeving te spelen, is een breed draagvlak onder buurtbewoners van groot belang. ElemenTree is dan ook op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk groene speelpleinen (GreenCourts) aan te leggen en daarom zijn vrienden van elemenTree van groot belang.

Met de steun van vrienden van elemenTree, kan de stichting meer groene speelpleinen realiseren en meer bomen planten met kinderen. Vrienden kunnen onder andere  via de website elemenTree communiceren en hun naam koppelen aan een van de educatieve programma’s. ElemenTree opereert in een groot netwerk van organisaties, waaronder Zuid-Hollands landschap, Staatsbosbeheer, IVN, diverse gemeenten, Rotaryclubs, businessclubs, scholen, buurt- en welzijnsorganisaties.

Houten plantenbak
Onder de eerste tien vrienden van elemenTree verloten wij een grote eikenhouten plantenbak met logo  t.w.v. 300 euro

Vriend worden kan eenvoudig via onze website: www.elementree.nl/vriend.
Bezoek ook onze facebookpagina en volg onze projecten: www.facebook.com/nlelementree.

Noodzaak tot buitenspelen
In Nederland woont tachtig procent van de kinderen in de stad. Er is steeds minder ruimte om buiten te spelen in een groene en natuurlijke omgeving, terwijl juist dit groen zo belangrijk voor ze is om in te spelen en te bewegen. In de afgelopen twintig jaar is de tijd dat kinderen buiten spelen gehalveerd.

Over Stichting ElemenTree
Stichting ElemenTree is een kennisorganisatie op het gebied van groene schoolpleinen en is in 2005 opgericht met het doel om kinderen volop kansen op natuurbeleving te bieden en hun natuurbewustzijn te vergroten. De stichting  doet dit hoofdzakelijk door het ontwikkelen en uitvoeren van inspirerende educatieve programma’s en het ontwikkelen van groene schoolpleinen. Bij al deze  activiteiten wijst elemenTree op het (maatschappelijk) belang van groen in onze leefomgeving. “We streven ernaar om samen met kinderen zoveel mogelijk bomen te planten, onder het motto “Wie een boom plant heeft vertrouwen in de toekomst, daarom planten wij bomen met kinderen!” Met het vergroenen van schoolpleinen dragen we bovendien bij aan duurzaam behoud van een gezonde en groene leefomgeving, onder het motto “Think global, act local, aldus leon Smet van ElemenTree

 

De Vereniging Vrienden van het Vondelpark overhandigde onlangs aan wethouder Joep Blaas van Stadsdeel Zuid €30.000. Het geld is ingezameld voor het 100-bomenplan, een actie waarmee de Vrienden beeldbepalende bomen in het park een langere levensduur wil geven. Vele particulieren, bedrijven en Vrienden hebben geld gedoneerd.

Onder de titel ‘100 bomenplan’ zijn de Vrienden in 2009 een inzamelingsactie begonnen om de levensduur van bijzondere bomen in het park te verlengen. Het stadsdeel besteedt hier ook geld aan, maar de vereniging vond het belangrijk dat er extra budget kwam om deze bomen te behouden. Wethouder Blaas: “Wij zijn zeer ingenomen met deze donatie die wordt besteed aan extra onderhoud van beeldbepalende bomen. Het is geweldig om te zien dat particulieren en bedrijven iedere keer weer laten zien dat zij  betrokken zijn bij het Vondelpark”.

Betrokkenheid vergroten
Het 100-bomen plan is ook de eerste stap naar een nieuwe koers die de Vrienden willen inzetten, en die als doel heeft de betrokkenheid van gebruikers en organisaties rond het Vondelpark te vergroten. Het Vondelpark is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en ligt er, dankzij de inspanningen van het stadsdeel,  in topconditie bij. Dat willen de Vrienden graag zo houden, dus: hoe zorgen ze dat het zo blijft ook in tijden van financiële onzekerheid en een overheid die niet alles alleen kan doen.

Partnerschap met diverse partijen
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Vondelpark Muriel Stibbe: “Wat wij als toekomstperspectief zien en waar we ons voor gaan inzetten is een vorm van partnerschap met de overheid, burgers en bedrijven. Een bundeling van krachten die allemaal samen werken om gastheerschap, gewenst gedrag in het park, rondleidingen, onderhoud van het park en het financieren van kwaliteitsverbeteringen voor elkaar te krijgen.”

Voorbeeld Central Park New York
Een voorbeeld van zo’n partnerschap is de ‘Conservancy Central Park’ in New York, die in samenwerking met de gemeente een deel van het beheer van het park uitvoert en financiert. De Vereniging Vrienden van het Vondelpark  is volop bezig met het ontwikkelen van een Amsterdam’s model en is hierover in overleg met verschillende partijen.

25-jarig bestaan
De overhandiging van de opbrengst van het 100-bomenplan is de start van de viering van het 25-jarig bestaan van de Vrienden van het Vondelpark. Een lustrumjaar waarin de Vrienden vaak van zich zullen laten horen en bijzondere activiteiten in en rondom het park zullen organiseren.

Bron:
Vereniging Vrienden van het Vondelpark