Vas­te plan­ten in een kleur­rij­ke stad

Ieder­een wil graag leven in een groe­ne en kleur­rij­ke stad. De Uni­ver­si­teit van Shef­field heeft aan­ge­toond dat het posi­tie­ve effect van groen op het wel­zijn van men­sen toe­neemt, naar­ma­te de bio­di­ver­si­teit gro­ter is. Aan­ge­zien het in Neder­land vaak pla­no­lo­gisch niet moge­lijk is om het opper­vlak aan groen gro­ter te maken, is het ver­gro­ten van het […]