Vogel­be­scher­ming gaat voor Groen Bou­wen

De Groe­ne Stad in gesprek met Merel Roks, vrij­wil­li­ger van Vogel­be­scher­ming Niet alleen men­sen heb­ben baat bij een groe­ne omge­ving. Ook die­ren gedij­en beter in het groen dan in een vol­ge­bouw­de, grij­ze omge­ving. Maar, omdat er toch gebouwd moet wor­den, kan dat maar het bes­te op een groe­ne manier gebeu­ren. Dat vindt ook Vogel­be­scher­ming Neder­land. […]