Rot­ter­zwam win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award

Rot­ter­zwam is de win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award. De jury roem­de het onder­ne­mer­schap wat geënt is op mul­ti­ple cash­flows en de cir­cu­lai­re eco­no­mie gedach­te, met kor­te en geslo­ten ketens. De award werd uit­ge­reikt tij­dens de 3e lan­de­lij­ke Dag van de Stads­land­bouw op 15 mei in Utrecht. Nor­dic Cui­si­ne is duur­zaam busi­ness model voor […]