De stad van de toe­komst moet groe­ner wor­den

Met de onder­te­ke­ning van De Groe­ne Stad Char­ta van­mid­dag in het Haag­se VNO-NCW-gebouw door voor­aan­staan­de bestuur­ders en onder­ne­mers heeft ‘Groen Neder­land’ sinds dins­dag­mid­dag een groe­ne voor­hoe­de. VNO-NCW-voor­­zit­­ter Hans de Boer mani­fes­teer­de zich als woord­voer­der van deze voor­hoe­de. “Er komen tot 2030 één mil­joen men­sen bij in ons land, voor een groot deel in de ste­den. Als we niets doen ‘ver­steent’ de stad. Dat moe­ten we voor­ko­men met de aan­leg van meer […]