14 juni Nati­o­na­le Vlin­der­dag

Vlin­ders horen erbij, in tuin, plant­soen en park zowel als in de ‘wil­de’ natuur. Toch zagen we in Neder­land de laat­ste jaren steeds min­der van die vro­lij­ke flad­de­raars. Geluk­kig zien we tegen­woor­dig steeds meer aan­dacht voor het ver­band tus­sen gezon­de plan­ten en gezon­de die­ren. De Vlin­der­stich­ting (www.vlinderstichting.nl) doet wat dat betreft goed werk. Het­zelf­de geldt […]